:::::::: >> เ ร า ย ก โ ร ง พิ ม พ์ ม า ไ ว้ ที่ ป ล า ย นิ้ ว คุ ณ << ::::::::
 

ประเมินราคา :
ใบเสร็จ บิล ใบกำกับภาษี ใบส่งของ

 

1. รายละเอียดในการติดต่อ


ชื่อ - นามสกุล

อีเมล์ (กรอกแม่นๆนะคะ ผิดแม้แต่ตัวเดียว เราก็ติดต่อคุณไม่ได้แล้วค่ะ)

โทรศัพท์

แฟกซ์

ต้องการให้แจ้งราคาทางไหนคะ

 

2. รายละเอียดของงาน (กรอกทุกช่องค่ะ ไม่งั้นคำนวณราคาไม่ได้)


ต้องการพิมพ์อะไรคะ
 

ขนาดเท่าไหร่คะ ( กว้าง x ยาว)

วัดเป็น นิ้ว หรือ เซ็นติเมตร คะ

บิล1 เล่ม มี 50 ชุด แต่ละชุดต้องการให้มีกี่ใบคะ (นับรวมทั้งใบจริงและสำเนา)


สำเนาและใบจริงมีความแตกต่างกันหรือไม่

ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะ
( เช่น ใบจริงเขียนว่า ต้นฉบับสำหรับลูกค้า สำเนาใบแรกเขียนว่า สำเนา อีกใบเขียนว่า ใบกำกับภาษ เป็นต้น)


ใบจริงพิมพ์กี่สีคะ


สำเนาพิมพ์กี่สีคะ


ใช้กระดาษอะไรคะ


ต้องรันเลขไหมคะ


ยอดพิมพ์กี่เล่มคะ (ขั้นต่ำ 10 เล่ม)


ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)