:::::::: >> เ ร า ย ก โ ร ง พิ ม พ์ ม า ไ ว้ ที่ ป ล า ย นิ้ ว คุ ณ << ::::::::
 

 

ประเมินราคา :
บรชัวร์ ใบปลิว โปสเตอร์ แผ่นพับ

 

1. รายละเอียดในการติดต่อ


ชื่อ - นามสกุล

อีเมล์ (กรอกแม่นๆนะคะ ผิดแม้แต่ตัวเดียว เราก็ติดต่อคุณไม่ได้แล้ว)

โทรศัพท์

แฟกซ์

ต้องการให้แจ้งราคาทางไหนคะ

 

2. รายละเอียดของงาน (กรอกทุกช่องค่ะ ไม่งั้นคำนวณราคาไม่ได้)


ต้องการพิมพ์อะไรคะ


ขนาดเท่าไหร่คะ
A3
A4
A5

อื่นๆโปรดระบุ กว้าง x ยาว (ซ.ม.
)

ยอดพิมพ์กี่ใบคะ


ด้านหน้าพิมพ์กี่สีคะ


ด้านหลังพิมพ์กี่สีคะ

ใช้กระดาษอะไรคะ (คำแนะนำเรื่องชนิดของกระดาษ คลิกที่นี่ )


ใช้กระดาษกี่แกรมคะ (คำแนะนำเรื่องนํ้าหนักกระดาษ คลิกที่นี่ )


เคลือบไหมคะ


ต้องพับไหมคะ


ท่านมีอาร์ตเวิร์คมาเอง หรือ ให้เราทำอาร์ตเวิร์ค

ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)