:::::::: >> เ ร า ย ก โ ร ง พิ ม พ์ ม า ไ ว้ ที่ ป ล า ย นิ้ ว คุ ณ << ::::::::
 

 

ประเมินราคา : งานพิมพ์อื่นๆ

 

1. รายละเอียดในการติดต่อ


ชื่อ - นามสกุล

อีเมล์ (กรอกแม่นๆนะคะ ผิดแม้แต่ตัวเดียว เราก็ติดต่อคุณไม่ได้แล้ว)

โทรศัพท์

แฟกซ์

ต้องการให้แจ้งราคาทางไหนคะ

 

2. รายละเอียดของงาน (กรอกทุกช่องค่ะ ไม่งั้นคำนวณราคาไม่ได้)


ต้องการพิมพ์อะไรคะ


ขนาดเท่าไหร่คะ
A3
A4
A5
อื่นๆโปรดระบุ (กว้าง x ยาว)
ซ.ม.

ยอดพิมพ์เท่าไหร่คะ


พิมพ์บนวัสดุอะไรคะ


รายละเอียดของงาน (ยิ่งบอกให้ละเอียดยิ่งประเมินราคาได้ไวค่ะ เช่นพิมพ์กี่สี พิมพ์เป็นภาพหรือตัวอักษร เป็นต้น)